fbpx
Center 6 Insein Branch Activities

Center 6 Insein Branch Activities

Center (6) (Insein Branch) Pre-KG (2 / A & B) မွ သားသားမီးမီးေလးမ်ားမွ Animal Rescue Day တြင္ ေဖေဖေမေမတို႕အား ျပန္လည္ေရာင္းခ်ရန္အတြက္ Cupcake, Sandwich တို႕ကို ကိုယ္တိုင္ေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖင္႕ လုပ္ေဆာင္ေနၾကေသာ ပံုရိပ္ေလးမ်ား။

Center-4 ေက်ာင္းခြဲမွ ခ်စ္စရာေကာင္းသည့္ သားသားေလးမီးမီးေလး

Center-4 ေက်ာင္းခြဲမွ ခ်စ္စရာေကာင္းသည့္ သားသားေလးမီးမီးေလးတို႔၏ Animals Rescue Day Activity ကို ေဖေဖေမေမဦးဦၚေဒၚေဒၚေလးမ်ားႏွင့္ေပ်ာ္ရႊင္စြာေစ်းေရာင္းျခင္းႏွင့္ေစ်းဝယ္ျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ေနေသာပံုရိပ္အပိုင္း(၁)ကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ရွင့္။

Nurture Preschool Center 3 Tarmwe

Nurture Preschool Center 3 , tarmwe ေက်ာင္းခြဲမွသားသားမီးမီးေလးမ်ား၏ Animal rescue day ကိုလုပ္ရန္cupcake activity လုပ္ေဆာင္ေနေသာပံုရိပ္မ်ားကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

 

Center 10 Mandalay မွ The Anti-Cruelty Society’s Cupcake Day

Center 10 Mandalay မွ The Anti-Cruelty Society's Cupcake Day ( Animal Rescue Day) activityကို မိဘမ်ားႏွင့္အတူ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေနေသာပံုရိပ္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္႐ွင့္။

 

Nurture Pre-School Center-8 ၏ Animals Recuse Day Activity

  • Nurture Pre-school Center (8) မွ Animal Recuse Day activity တြင္ " You won't change the world by saving the animals but you will change that Animals world"ဆုိသည့္ စာသားႏွင့္အညီ Animals မ်ားအတြက္ ရန္ပုံေငြ ရွာေဖြ ပြဲျပဳလုပ္ေနေသာပုံရိပ္မ်ား
  • Animals Recuse Day Activity တြင္ animals မ်ားအတြက္ ကေလးမ်ားကုိယ္တုိင္ ေရာင္းရန္မုန္႕မ်ားကုိ ကုိယ္တုိင္ပူးေပါင္းပါ၀င္
  • လုပ္ေဆာင္ေန ေသာပုံရိပ္မ်ား ႏွင့္
  • Animals Recuse Day activity တြင္ သားသား၊ မီးမီးေလးမ်ား၏မိဘမ်ားမွ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေနေသာပုံရိပ္မ်ား
  • Nurture Pre-School Center-8 ၏ Animals Recuse Day Activity ကုိ လူအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေငြအားျဖင့္းေသာ္လည္းေကာင္း ပါ၀င္ဆင္ႏြဲေပးပါေသာ မိဘမ်ားအားလုံး လိွ ုက္လဲွ စြာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင့္။

ကေလးငယ္မ်ား ေဘးကင္းလုံျခံဳဖုိ ့ မိဘဆရာ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္စုိ႔

🔺 ကေလးငယ္မ်ား ေဘးကင္းလုံျခံဳဖုိ ့ မိဘဆရာ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္စုိ ့ ေခါင္းစဥ္ ျဖင့္ ေဟာေျပာပို ့ခ်ေပးခဲ့ေသာ ဆရာၾကီး ေဒါက္တာ ဦးသိန္းလြင္ ႏွင့္ ပါဝင္ကူညီခဲ့ပါေသာ ဆရာၾကီး၏ ဇနီးကုိလည္းေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါသည္။

အခ်ိန္ေပးျပီး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါေသာ Nurture ၏ မိဘအုပ္ထိန္းသူ ေဖေဖ ေမေမ တုိ ့ကုိလည္း ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။

Centre 10

Nurture Pre-school Center (10) မႏၱေလးေက်ာင္းခြဲရွိ

သားသားမီးမီးေလးတုိ ့၏ က်န္းမာေရးအတြက္

(၃) လ တစ္ၾကိမ္ျပဳလုပ္ေသာ Medical Check Up လာေရာက္

စစ္ေဆး ေပးခဲ့ေသာ အမွတ္တရ ပုံရိပ္ေလးမ်ား……………..

 

မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားမွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Nurture မူႀကိဳေက်ာင္း၏ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာမ်ားကို အေသးစိတ္သိရွိေလ့လာႏုိင္ရန္ Preschool Parent Handbook ကို ထုတ္ေ၀ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မိဘအုပ္ထိန္း သူမ်ားအေနျဖင့္ ဤစာအုပ္ပါအေၾကာင္းအရာအခ်က္အလက္မ်ားကို အေသးစိတ္ ဖတ္႐ႈေလ့လာထားရန္ႏွင့္ လြယ္ကူစြာ ဖတ္႐ႈေလ့လာႏုိင္သည့္ ေနရာတြင္ ထားရွိေပးပါရန္ တုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။ ဤစာအုပ္ပါ အေၾကာင္းအရာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မရွင္းလင္းသည္မ်ားရွိပါက သင္တန္း တာ၀န္ခံႏွင့္ ေတြ႕ဆံုသည့္အခ်ိန္တြင္လည္းေကာင္း၊ အတန္းပိုင္ဆရာ/မ (သို႔) ႐ံုးပိုင္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ခံမ်ားကို ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။

မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ ပြင့္လင္းစြာေျပာဆုိတုိင္ပင္ ညိွဳႏိႈင္းမႈသည္ မူႀကိဳပညာ ေရး၏ အဓိကက်သည့္ အခန္က႑ျဖစ္ေၾကာင္း သိလုိပါသည္။ လူ႔ဘ၀တစ္သက္တာတြင္ အသက္ (၃)ႏွစ္မွ (၅)ႏွစ္အရြယ္ကေလးမ်ားသည္ အင္မတန္မွ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕အေရးႀကီးသည့္ ကာလျဖစ္သျဖင့္ မိဘမ်ားႏွင့္ ဆရာ/မမ်ား ၏ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေျပာဆိုဆံုးမမႈသည္ ဟန္ခ်က္ညီညီ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္မွသာလွ်င္ ကေလးငယ္မ်ား၏ ကာယ၊ ဥာဏ၊ စာရိတၱ၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးႏွင့္ စိတ္လႈပ္ရွားမႈသည္ ဟန္ခ်က္ညီညီတုိးတက္လာမွာျဖစ္ၿပီး က်န္းမာ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ၊ ထူးခၽြန္ထက္ျမတ္ေသာ၊ အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္ေသာ၊ အေပါင္းအသင္းဆန္႔ေသာ၊ သေဘာ ထားျမင့္ျမတ္ျပည့္၀ေသာ သားေကာင္းရတနာမ်ားျဖစ္လာမည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ မိဘအုပ္ ထိန္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ဤ စာအုပ္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကို ဖတ္႐ႈေလ့လာၿပီး ဆရာ/မမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ေမတၱာ ေစတနာေရွ႕ ထား၍ ေလးစားစြာ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

George Kreal @ Tun Naing Oo
Founder

ကၽြန္ေတာ္တို႔ Nurture မူႀကိဳေက်ာင္း၏ အေရးႀကီးဆံုး အဓိကရည္မွန္းခ်က္မွာ ကေလးသူငယ္မ်ားအား စိတ္ပါ၀င္စားေသာ စိတ္အားထက္သန္ေသာ ေလ့လာသင္ယူသူမ်ား (Enthusiastic learners) ျဖစ္လာေစရန္ ေထာက္ပံ့ေပးဖုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္မွာ ကေလးမ်ားအား ၄င္းတို႔၏စိတ္ကူးမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အေတြးမ်ားကိုစဥ္းစားဖို႔ မေၾကာက္ရြံ႕ေသာတက္ၾကြၿပီး ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းရွိေသာ ေလ့လာသူမ်ားျဖစ္လာေစရန္ အားေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ရည္မွန္းခ်က္မွာ ကေလးမ်ားအား မိမိကုိယ္ကို အားကိုးတတ္လာေအာင္၊ ယံုၾကည္ခ်က္ရွိလာေအာင္၊ စူးစမ္းေသာေလ့လာသူမ်ားျဖစ္လာေအာင္ ကူညီပံုေဖာ္ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။

 

Book Now